Profesjonalny trener ochrony środowiska (BDO) i BHP

O kandydacie

Oczywiście w wyborach już nie startuję, ale z racji sentymentu do tej strony i chwilowego braku pomysłu do czego ją wykorzystać, pozostawiam treści wyborcze 🙂

Jacek Zatoński – lat 26, doktorant geografii na UAM, specjalista ds. ochrony środowiska, działacz organizacji ekologicznych, prezes Stowarzyszania Centrum Promocji Ekorozwoju.

Skrócone CV na: http://www.goldenline.pl/jacek-zatonski

Całe życie mieszkam na Dębcu (ul. Wspólna) albo na Świerczewie (ul. Gostyńska).  Tu się wychowałem oraz ukończyłem szkoły, podstawową nr 84 oraz liceum nr XIX. W związku z tym czuję związek z tym rejonem i wiem czego mu potrzeba. Razi mnie traktowanie go drugorzędnie w stosunku do innych obszarów Poznania, chciałbym to zmienić.

Specjalista ds. ochrony środowiska

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku geografia: kształtowanie środowiska przyrodniczego, obecnie jestem doktorantem na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz pracuję na zlecenie dla kilku firm, jako specjalista do spraw ochrony środowiska (opracowywanie gminnych Programów Ochrony Środowiska, analiz  ekofizjograficznych pod plany zagospodarowania, oraz ocen oddziaływania na środowisko). Prowadzę również szkolenia z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Niedawno wspólnie ze znajomą  założyłem  firmę zajmującą się usługami środowiskowymi Ecogito.

Społecznik

Działalności w organizacjach pozarządowych  zaczynałem w Fundacji Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych oraz Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej dla Osób Bezdomnych Ostoja. Przez kilka lat byłem kierownikiem, a aktualnie opiekunem Sekcji Kształtowania Środowiska Przyrodniczego w Studenckim Kole Naukowym Geografów UAM. W 2007 roku zainicjowałem powstanie Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju (CPE), którego jestem prezesem.  Stowarzyszenie CPE zajmuję się:

  • edukacją ekologiczną: festyny, gry, szkolenia itp.
  • integracją środowiska ekologów: organizacja poznańskich ekospotkań
  • monitoringiem władz i opiniowaniem dokumentów strategicznych: m.in Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2030 czy Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego 2008-2011

Do realizacji tych celów pozyskałem finansowanie i koordynowałem wiele projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Byłem reprezentantem polskich organizacji pozarządowych podczas XIV  Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej ONZ. Ukończyłem znany w Polsce kursu „Wyzwania zrównoważonego rozwoju” Fundacji Sendzimira.

Program

Cały program naszego komitetu My.Poznaniacy znajdziecie pod tym adresem: http://poznaniacy.org/program

Natomiast moje priorytety to

  • zachowanie południowych obrzeży Poznania jako miejsc zielonych: zachowanie ogródków działkowych, ograniczenie rozwoju deweloperów, wykorzystanie nieużytków pod parki;
  • rozwój transportu publicznego, pieszego oraz rowerowego (szczególnie poprawa transportu publicznego na Świerczewie i os. Dębina);
  • większe uspołecznienie sposobu podejmowania decyzji w Mieście;
  • rewitalizacja Centrum i Wildy;
  • zagospodarowanie tzw. wolnych torów i likwidowanego ZNTK w sposób nie obniżający jakości życia mieszkańców tego rejonu;
  • walka ze spalaniem odpadów w domowych piecach;
  • eliminacja psich odchodów z ulic;

Zapraszam do zapoznania się z wpisami na moim blogu: http://zatonski.eu/blog/