Profesjonalny trener ochrony środowiska (BDO) i BHP

Nie będzie „Białej księgi ochrony złóż kopalin” –

Sekretarz stanu, Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Jędrysek potwierdził w środę w Sejmie, że prace nad „Białą księgą ochrony złóż kopalin” nie będą kontynuowane.

Złoża węgla brunatnego w gminie Mosina nie są obecnie rozważane pod względem możliwości wydobycia. Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej mogą więc być spokojni o zasoby wody pitnej, którym to ewentualna odkrywka mogła by zaszkodzić.

Więcej informacji na portalu komunalnym.