Profesjonalny trener ochrony środowiska (BDO) i BHP

W styczniu tracą ważność decyzję odpadowe

W dniu kończy się ważność 23 stycznia 2016 r. decyzji dotyczących zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, które zostały wydane przed wprowadzeniem nowej ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Dotyczy to szczególnie decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które zawierały takie pozwolenia. Aby móc dalej prowadzić działalność niezbędne jest uzyskanie nowych pozwoleń na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów przed 22 stycznia 2016 r. W celu zapewnienia uzyskania decyzji na czas odpowiedni wniosek należy złożyć na 30 dni przed tym terminem, najbezpieczniej będzie jednak zrobić to na dwa miesiące przed. Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają w tym terminie odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa – bez wymaganego zezwolenia.