Profesjonalny trener ochrony środowiska (BDO) i BHP

Więcej terenów zieleni i rekreacji w mieście

  • Aktualnie w mieście ciągle ubywa terenów zieleni, a istniejąca marnują się jako nieużytki.
  • Studium przyjęte przez nasze władze w 2008 roku zakłada m.in przeznaczenie znacznej powierzchni terenów biologicznie czynnych pod zabudowę.
  • Tereny zielone przeznaczana są głownie pod nowe osiedla deweloperskie.
  • Brakuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla znacznych obszarów miast, pozwala to na podstawie warunków zabudowy budować nawet na terenach w studium przeznaczonych pod parki czy inne obiekty użyteczności publicznej.