Close

Raportowanie ESG wg europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS i CSRD)

Raportowanie ESG obejmuje ujawnianie kwestii środowiskowych (E – environment), społecznych (S – social) oraz zarządczych (G- governance). Już od 2024 stanie się obowiązkowe dla wszystkich dużych firm w Polsce. Następnie powoli zacznie obejmować mniejsze. Zbieranie danych ESG może być również niezbędne do otrzymania dofinasowań czy kredytów. Już teraz dzięki udziale w szkoleniu dowiedzą się Państwo co nas czeka i jak do tego się przygotować. Szkolenie przygotuje Państwa do przygotowania raportu zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) będących elementem dyrektywy CSRD.

Program

 1. Wstęp (przedstawienie się, zebranie oczekiwań, prezentacja programu)
 2. Wprowadzenie do pojęcia ESG i związanych z nim uwarunkowań
  • Krótki rys historyczny, CSR a ESG
  • Rola ESG w UE: strategia europejskiego zielonego ładu (green deal) i pakiet fit for 55
  • Rola ESG na rynkach finansowych (inwestycje, kredyty, dofinasowania i ubezpieczenia)
  • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)
  • Zmiany klimatu i porozumienie paryskie
 3. Omówienie regulacji i standardów związanych z ESG
  • Obecne wymogi ustawy o rachunkowości
  • Regulacje dla instytucji finansowych (NFRD i SFDR)
  • Taksonomia UE (art. 8)
  • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
  • CSDD (Corporate Due Diligence)
  • Przegląd innych standardów (ISO 26000, GRI, SASB, TCFD, SIN,) oraz dobrych praktyk rynkowych
 4. Ogólne zasady raportowania ESG, przebieg procesu i zbieranie danych
 5. Omówienie europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS)
  • Wymagania ogólne i zasadyAspekty środowiskowe (zmiany klimatu, zanieczyszczenie, woda, bioróżnorodność i wykorzystanie zasobów)Aspekty społeczne (pracownicy właśni i w łańcuchu wartości, społeczności lokalne, konsumenci)
 6. Sesja pytań i odpowiedzi
 7. Zakończenie
 8. Aspekty zarządzania

Adresaci szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za raportowane finansowe i niefinansowe
 • Osoby odpowiadające za CSR i ESG
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska
 • Pełnomocnicy i konsultanci w zakresie ochrony środowiska, CSR i ESG
 • Wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

Wymagania wstępne: brak, w szkoleniu mogą wziąć udział uczestnicy nie posiadający jeszcze żadnej wiedzy w przedmiotowym temacie

Efekty kształcenia – absolwent tego szkolenia

 • Definiuje podstawowe pojęcia w zakresie ESG
 • Przeprowadza analizę podwójnej istotności w organizacji
 • Klasyfikuje dane niezbędne do wykonania raportów ESG
 • Organizuje proces zbierania danych i przygotowywania raportów ESG
 • Tworzy raporty ESG

Metody szkoleniowe

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies)
 • Dyskusja moderowana
 • Rozwiązywanie testów

Trener prowadzący

dr Jacek Zatoński

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora nauk o Ziemi. Wykładowca m. in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Więcej o trenerze

Zapisz się na szkolenie

Szkolenia otwarte

Sprawdź czy to szkolenie prowadzę z którymś z partnerów

Szkolenia zamknięte

Skontaktuj się ze mną:

Telefon: 501 481 401
Email:
Strona: www.zatonski.eu
Linkedin: pl.linkedin.com/in/jzatonski/