Close

Sprawozdania za korzystanie ze środowiska i KOBiZE

Zapraszamy na szkolenie na temat zasad wprowadzania danych w bazie KOBiZE. Ze szkolenia dowiedzą się Państwo jak praktycznie wprowadzić dane Państwa firmy do bazy, wygenerować raport KOBIZE oraz wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Omówimy też generowanie wykazu ręczni oraz za pomocą darmowego ekopłatnika.

Program

Podstawowe informacje o KOBIZE i opłatach środowiskowych

 • Cel i zasady działania KOBIZE
 • Podstawy prawne
 • Podmioty i procesy objęte obowiązkiem raportowania do KOBiZE i sprawozdawczości do Marszałka
 • Kontrole i sankcje związane z sprawozdawczością środowiskową i raportami KOBiZE
 • Powiązanie KOBIZE z systemem opłat za korzystanie ze środowiska

Podstawowe zasady korzystania ze środowiska

 • Pozwolenia i zgłoszenia
 • Sprawozdawczość
 • Ewidencja
 • Wnoszenie opłat
 • Specjalnie dla uczestników szkolenia – kalendarz obowiązków w ochronie środowiska

Rejestracja w KOBIZE

 • Niezbędna dokumentacja
 • Założenie konta krok po kroku
 • Zmiana bądź aktualizacja wprowadzonych danych

Sporządzanie raportu do KOBiZE „krok po kroku”

 • Niezbędny zastaw informacji do przygotowania – lista kontrolna dla uczestników
 • Zakres i struktura raportu
 • Identyfikacja procesów, urządzeń i substancji podlegających raportowaniu – lista kontrolna dla uczestników
 • Budowanie struktury technologicznej zakładu
 • Charakterystyka paliw/odpadów/surowców wykorzystywanych w instalacji
 • Dane dotyczące produkcji i przetwarzania
 • Ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów
 • Wprowadzanie danych dla poszczególnych instalacji
 • Automatyczny system kontroli i korekta sprawozdań

Sposoby ustalania wielkości emisji i wysokości opłaty dla charakterystycznych procesów technologicznych

 • Określanie czasu pracy instalacji i źródeł
 • Zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji
 • Emisje z procesów przeładunku paliw silnikowych, spalania paliw w silnikach spalinowych i kotłach, LZO (np. z lakierni), procesów prowadzonych poza instalacją,  klimatyzacji

Generowanie wykazu o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty

Zasady obliczania i wnoszenia pozostałych opłat za korzystanie ze środowiska

 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
 • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
 • składowanie odpadów.

Dyskusja i rozwiązywanie indywidualnych problemów

Trener prowadzący

dr Jacek Zatoński

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora nauk o Ziemi. Wykładowca m. in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Więcej o trenerze

Zapisz się na szkolenie

Szkolenia otwarte

Sprawdź czy to szkolenie prowadzę z którymś z partnerów

Szkolenia zamknięte

Skontaktuj się ze mną:

Telefon: 501 481 401
Email:
Strona: www.zatonski.eu
Linkedin: pl.linkedin.com/in/jzatonski/