Close

Szkolenie CBAM – granicznym podatek węglowy (szkolenie 2-dniowe)

Od 1 października 2023 r. w Unii Europejskiej zaczął obowiązywać graniczny podatek węglowy (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism). Import do UE towarów wytwarzanych w branżach wysokoemisyjnych (cement, żelazo, stal, aluminium, energia elektryczna oraz niektóre wyroby przemysłu chemicznego jak nawozy i wodór) wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i formalnościami, a po okresie przejściowym dodatkowymi kosztami. Dotyczy to również wyrobów pochodnych jak np. produkty z wymienionych metali typu drut, śruby, blachy, płyty, profile, rury czy pojemniki.
Jeśli importują Państwo tego typu towary powinni Państwo wziąć udział w tym szkoleniu aby poznać zasady CBAM oraz obowiązki które należy dopełnić.

Program

Dzień 1
 • Wstęp: przedstawienie, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu
 • Co to jest CBAM i na czym polega
 • Czym są zmiany klimatu i na czym polega europejska strategia klimatyczna
 • Ogólne informacje o  systemie handlu emisjami EU ETS (CBAM jest jego uzupełnieniem)
 • Cel wprowadzenia CBAM
 • Podstawa prawna (rozporządzenie wprowadzające i wykonawcze)
 • Źródła informacji o CBAM
 • Zakres obowiązywania
  • Kategorie produktów – ćwiczenie z ustalania które produkty podlegają pod CBAM
  • Obszary geograficzne
  • Kryterium wartości
 • Podmioty objęte przepisami
 • Organy biorące udział w procesie
 • Kontrole kary i odpowiedzialność
 • Harmonogram wdrażania, długość okresu przejściowego
 • Obowiązki CBAM w okresie przejściowym do 2026 roku
 • Obowiązki CBAM w okresie docelowym od 2026 roku
 • Przyszłość regulacji CBAM – wprowadzenie nowych kategorii produktów i obowiązków
 • Plan wdrażania we firmie
  • Określenie produktów objętych CBAM
  • Zasady współpracy i zbierania danych od dostawców
  • Potrzebne zasoby lub delegacja obowiązków
 • Informacje o emisjach
  • Gazy uwzględniane w mechanizmie
  • Ekwiwalent dwutlenku węgla i GWP
  • Emisje wbudowane w towary i prekursory
  • Emisje bezpośrednie
  • Emisje pośrednie
Dzień 2
 • Zasady obliczanie emisji wbudowanych
  • Możliwe metodyki obliczania w fazie przejściowej i docelowej
  • Ścieżki produkcyjne
  • Granice systemowe
  • Towary proste
  • Towary złożone
  • Emisje z wytwarzania energii z sieci oraz w instalacjach, w tym z kogeneracji (CHP)
  • Emisje materiałów wsadowych (prekursorów)
  • Wartości standardowe dostarczone przez Komisję Europejską
 • Przykłady obliczenia emisji dla
  • wyrobów ze stali i żelaza,
  • wyrobów z aluminium
  • klinkieru i cementu
  • nawozów
  • innych wskazanych przez uczestników
 • Uwzględnianie opłaty emisyjnej uiszczanej w państwie trzecim
 • Arkusz zbierania danych od dostawców – jak go wypełniać
 • Portal CBAM i jego funkcje – jak składać sprawozdania
 • Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie

Adresaci szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za rozliczenia import towarów
 • Osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska
 • Wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Wymagania wstępne: brak

Efekty kształcenia – absolwent tego szkolenia

 • Wie co to CBAM, dlaczego jest wdrażany i jak będzie działał
 • Jest świadomy obowiązków i odpowiedzialności w zakresie CBAM dla firm importujących towary z poza UE
 • Identyfikuje emisje wbudowane oraz wie jak je obliczać
 • Potrafi wypełnić sprawozdanie kwartalne CBAM
 • Wie jak przygotować firmę na wdrożenie CBAM i potrafi opracować plan wdrażania

Metody szkoleniowe

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies)
 • Dyskusja moderowana
 • Rozwiązywanie testów
 • Warsztaty wyliczania emisji wbudowanych na przykładowych danych

Trener prowadzący

dr Jacek Zatoński

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora nauk o Ziemi. Wykładowca m. in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Więcej o trenerze

Zapisz się na szkolenie

Szkolenia otwarte

Sprawdź czy to szkolenie prowadzę z którymś z partnerów

Szkolenia zamknięte

Skontaktuj się ze mną:

Telefon: 501 481 401
Email:
Strona: www.zatonski.eu
Linkedin: pl.linkedin.com/in/jzatonski/