Close

Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdania

Od 2020 roku zmieniły się zasady ewidencji i transportu odpadów. Zniknęły wszelkie dokumenty papierowe (przekazania i ewidencji odpadów), wszystko odbywa się przez elektroniczny system Bazy Danych o Odpadach (BDO). Bez rejestracji i bieżącej obsługi BDO odpady nie zostaną odebrane od żadnego ich wytwórcy.

System BDO i prawodawstwo z nim związane ulega ciągłym zmianą, a sama obsługa jest czasochłonna i nieintuicyjna. Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli opanować sprawną obsługiwać system BDO oraz pozwoli Państwu spełnić wszystkie prawne wymagania związane z gospodarką odpadami. Na szkoleniu przedstawiane są zawsze ostatnie zmiany w prawie.

Program

 • Zasady gospodarki odpadami w firmie
  • Podstawowe definicje (nowa definicja odpadów komunalnych i budowlanych)
  • Klasyfikacja odpadów
  • Obowiązki wytwórcy i posiadacza odpadów
  • Zezwolenia i pozwolenia w gospodarce odpadami
  • Odpowiedzialność za odpad
  • Wymogi dotyczące magazynowania odpadów (zmiany od 2022 roku)
  • Rynek transportu i zagospodarowania odpadów w Polsce – sytuacja i prognozy zmian, w tym cen
 • Obowiązki związane z wprowadzaniem produktów, opakowań oraz produktów w opakowaniach
 • System BDO
  • Informacje ogólne o systemie
  • Podmioty objęte i zwolnione z obowiązku rejestracji w BDO
  • Obowiązek umieszczania nr BDO na dokumentach i opłaty za rejestracje
  • Rejestracja w systemie – instrukcja
  • System kont i uprawnień – instrukcja zarządzania kodami
  • Bieżąca ewidencja odpadów
   • Karta przekazania odpadów – instrukcja prowadzenia
   • Karta przekazania odpadów komunalnych – instrukcja prowadzenia
  • Sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów – instrukcja wypełnienia
 • Pytania, dyskusja

Adresaci szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami w firmie
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska
 • Pełnomocnicy i konsultanci w zakresie ochrony środowiska
 • Wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

Wymagania wstępne: brak, w szkoleniu mogą wziąć udział uczestnicy nie posiadający jeszcze żadnej wiedzy w przedmiotowym temacie

Efekty kształcenia – absolwent tego szkolenia

 • Identyfikuje odpady i przydziela im odpowiednie kody
 • Przeprowadza analizę czy działalność firmy wymaga uzyskania pozwoleń lub zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami
 • Obsługuje system BDO w zakresie ewidencji odpadów, kont, wniosków i sprawozdań

Metody szkoleniowe

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies)
 • Dyskusja moderowana
 • Rozwiązywanie testów

Trener prowadzący

dr Jacek Zatoński

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora nauk o Ziemi. Wykładowca m. in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Więcej o trenerze

Zapisz się na szkolenie

Szkolenia otwarte

Sprawdź czy to szkolenie prowadzę z którymś z partnerów

Szkolenia zamknięte

Skontaktuj się ze mną:

Telefon: 501 481 401
Email:
Strona: www.zatonski.eu
Linkedin: pl.linkedin.com/in/jzatonski/