Close

Ochrona środowiska w firmie w pigułce

Wielu przedsiębiorców nie jest świadoma dużej części przepisów z zakresu ochrony środowiska, które ich obowiązują. Dodatków przepisy te ulegają ciągłym zmianą. 

Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie na temat ochrony środowiska w firmie, na którym specjalista w zakresie ochrony środowiska przedstawi Państwu większość kwestii związanych z wszelkimi uzgodnieniami, sprawozdaniami i innymi obowiązkami w zakresie emisji do powietrza, gospodarowania wodami i odpadami, wprowadzania produktów opakowaniach oraz kontrolami i karami środowiskowymi. Omówione zostanie kogo dane obowiązki dotyczą i jak je realizować w najdogodniejszy sposób. Nie zabraknie również wyjaśnienia najnowszych zmian w przepisach ochrony środowiska i kwestii spornych. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na szkoleniu i po jego zakończeniu.

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm, osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska w firmach oraz wszystkich zainteresowanych.

Program

Wprowadzenie

 • Podstawowe akty prawne
 • Podstawowe definicje (emisja, instalacja, odpad itp.)
 • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki specjalisty ds. ochrony środowiska i najważniejsze daty

Emisje do powietrza

 • Kiedy wymagane jest dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?
 • Zasady składania sprawozdania za korzystanie ze środowiska – obowiązujące stawki i formularze
 • Zasady składania raportu do Krajowej Bazy o Emisjach (KOBiZE) – powiązanie z systemem opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Centralny Rejestr Operatorów (CRO) i obowiązki posiadaczy urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, systemów przeciwpożarowych zawierających gazy fluorowane (F-gazy) i substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO)

Gospodarka wodno-ściekowa:

 • Kiedy wymagane jest zgłoszenie lub pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do kanalizacji oraz na pobór wód?
 • Opłaty za usługi wodne

Gospodarka odpadami

 • Obowiązki wytwórcy i posiadacza odpadów
 • Kiedy wymagane jest pozwolenie, zezwolenie lub inne uzgodnienie w zakresie wytwarzania, transportu, zbierania lub przetwarzania odpadów?
 • Jak prawidłowo prowadzić ewidencje odpadów w BDO (Kartę Przekazania Odpadów i Kartę Ewidencji Odpadów)?
 • Sprawozdania w BDO za odpady oraz wprowadzone produkty i opakowania

Wprowadzanie opakowań

 • Kto podlega pod przepisy dla wprowadzających produkty w opakowaniach? Co w przypadku importu i eksportu?
 • Jakie obowiązki należy realizować wprowadzając produkty w opakowaniach?
 • Jakie obowiązki ciążą na wprowadzającym torby na zakupy z tworzywa sztucznego, tzw. torby foliowe?
 • Jak realizować obowiązki przez organizacje odzysku?

System kontroli i kary

 • Kontrole organów ochrony środowiska, jak przebiegają, jak się na nie przygotować, ostatnie zmiany w zasadach kontroli
 • Sankcje i kary w ochronie środowiska

Trener prowadzący

dr Jacek Zatoński

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora nauk o Ziemi. Wykładowca m. in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Więcej o trenerze

Zapisz się na szkolenie

Szkolenia otwarte

Sprawdź czy to szkolenie prowadzę z którymś z partnerów

Szkolenia zamknięte

Skontaktuj się ze mną:

Telefon: 501 481 401
Email:
Strona: www.zatonski.eu
Linkedin: pl.linkedin.com/in/jzatonski/