Close

Szkolenie międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Jeśli Twoja firma planuje wejść na rynek międzynarodowy w zakresie obrotu odpadami lub już w nim uczestniczy – i chcesz zadbać o to, aby nie naruszała przepisów w tym zakresie, czym mogłaby narazić się na sankcje prawne i finansowe oraz pogorszenie wizerunku – to szkolenie jest dla Ciebie.

Program

 1. Wstęp (przedstawienie się, zebranie oczekiwań, prezentacja programu)
 2. Wprowadzenie merytoryczne
  • Podstawowe akty prawne na poziomie globalnym, europejskim i krajowym
  • Podstawowe definicje
  • Podmioty biorące udział w transgranicznym przemieszczaniu odpadów oraz organy nadzoru
  • Klasyfikacja odpadów (kody odpadów, lista zielona i bursztynowa)
  • Procesy odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania
 3. Zasady i obowiązki
  • Wymogi dla transportu odpadów
  • Zasady transgranicznego przemieszczania odpadów w obrębie Wspólnoty Europejskiej i poza jej obszar
  • Procedura informowania dla odpadów z listy zielonej (np. tworzywa sztuczne, złom, sztuczka szklana, makulatura, opony)
  • Procedura uprzedniego zgłoszenia i zgody z listy bursztynowej (odpady niebezpieczne, pojazdy, tworzywa sztuczne, zmieszane odpady komunalne )
  • Gwarancje finansowe i niefinansowe
  • Sprzeciw wobec planowanego międzynarodowego przemieszczenia odpadów 
  • BDO – wpis do rejestru i prowadzenie ewidencji odpadów
  • SENT – rejestracja, zgłoszenia i wypełnianie formularzy
  • Sprawozdawczość do GIOŚ
 4. Kontrole i odpowiedzialność karna w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów
  • Czym jest nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów
  • Kontrole transgraniczne przemieszczanie odpadów
  • Postępowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów i zwrot odpadów
  • Konsekwencje naruszenia przepisów – sankcje karne
 5. Perspektywy zmian w przepisach dotyczących TPO w świetle planowanych przepisów UE
 6. Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, analiza przypadków, podsumowanie

Adresaci szkolenia

 • Firmy wywożące lub przywożące odpady do Polski lub zainteresowane tą dzielnością
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska / specjaliści ds. ochrony środowiska
 • Osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami / specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • Sprzedawcy, pośrednicy w obrocie odpadami i surowcami wtórnymi
 • Firmy transportujące odpady
 • Pełnomocnicy i konsultanci w zakresie ochrony środowiska
 • Wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

Wymagania wstępne: brak, w szkoleniu mogą wziąć udział uczestnicy nie posiadający jeszcze żadnej wiedzy w przedmiotowym temacie

Efekty kształcenia – absolwent tego szkolenia

 • Definiuje podstawowe pojęcia w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów
 • Klasyfikuje odpady dla potrzeb międzynarodowego przemieszczenia odpadów
 • Ustala procedurę przemieszczenia odpadów
 • Realizuje procedury międzynarodowego przemieszczania odpadów
 • Wypełnia dokumenty wymagane podczas międzynarodowego przemieszczenia odpadów
 • Organizuje obowiązki uczestnika międzynarodowego przemieszczenia odpadów

Metody szkoleniowe

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies)
 • Dyskusja moderowana
 • Rozwiązywanie testów
 • Warsztaty wypełniania niezbędnych dokumentów

Trener prowadzący

dr Jacek Zatoński

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora nauk o Ziemi. Wykładowca m. in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Więcej o trenerze

Zapisz się na szkolenie

Szkolenia otwarte

Sprawdź czy to szkolenie prowadzę z którymś z partnerów

Szkolenia zamknięte

Skontaktuj się ze mną:

Telefon: 501 481 401
Email:
Strona: www.zatonski.eu
Linkedin: pl.linkedin.com/in/jzatonski/