Close

Taksonomia (CSRD) z uwzględnieniem kwestii związanych z należytą starannością przedsiębiorstw

Program

 1. Raportowanie zgodnie z art. 8 Taksonomii.
 2. Inwestycja zrównoważona środowiskowo zgodnie z zasadami Taksonomii.
  • Jak określić czy dana działalność gospodarcza wnosi istotny wkład w realizację jednego z celów środowiskowych Taksonomii?
  • Jak określić czy dana działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych Taksonomii?
  • Kiedy dana działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie z minimalnymi wymaganiami związanymi z prawami pracowniczymi oraz prawami człowieka w relacji horyzontalnej?
 3. Ogólna charakterystyka Taksonomii, omówienie celów regulacji oraz jej związek z unijną strategią dotyczącą finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej
  • Rozróżnienie pomiędzy działalnością eligible, non-eligible i Taxonomy aligned.
  • Podstawowe zasady raportowania przychódu, CapEx i OpEx zgodnie z Taksonomią.
 4. Perspektywy rozwoju Taksonomii oraz jej związek z innymi aktami prawnymi UE
 5. Przegląd obowiązków wynikających z projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDD) oraz dyrektywy o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD)

Adresaci szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za raportowane finansowe i niefinansowe
 • Osoby odpowiadające za CSR i ESG
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska
 • Pełnomocnicy i konsultanci w zakresie ochrony środowiska, CSR i ESG
 • Wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

Wymagania wstępne: brak, w szkoleniu mogą wziąć udział uczestnicy nie posiadający jeszcze żadnej wiedzy w przedmiotowym temacie

Metody szkoleniowe

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies)
 • Dyskusja moderowana
 • Rozwiązywanie testów

Trener prowadzący

dr Jacek Zatoński

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora nauk o Ziemi. Wykładowca m. in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Więcej o trenerze

Zapisz się na szkolenie

Szkolenia otwarte

Sprawdź czy to szkolenie prowadzę z którymś z partnerów

Szkolenia zamknięte

Skontaktuj się ze mną:

Telefon: 501 481 401
Email:
Strona: www.zatonski.eu
Linkedin: pl.linkedin.com/in/jzatonski/